Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 16/8/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 16/8/2019

Đvt: USD/tấn

NGUYÊN LIỆU

Giá chào

Giá giao dịch thực tế

Ghi chú

NGÔ

Các bên CNF hạn chế chào do thị trường không ổn định, giá cước vận chuyển thì lại đang tăng

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

-

-

-

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

-

-

-

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

-

-

-

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

-

-

-

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

-

-

Hầu như chưa có giao dịch

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

-

-

Hầu như chưa có giao dịch

Tin liên quan