Hotline: 0982.425.489
 

Diện tích ngô và đậu tương tại Mỹ trong điều kiện phát triển tốt và xuất sắc tăng so với tuần trước

- Báo cáo vụ mùa hàng tuần của Bộ NN Mỹ cho thấy, trong tuần kết thúc vào 25/8, diện tích ngô phát triển trong điều kiện tốt và xuất sắc tăng 1% so với tuần trước lên mức 57%, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều mức 68% cùng kỳ năm trước. Báo cáo cũng cho thấy 100% diện tích ngô đã phun râu; 71% diện tích đã bước vào giai đoạn bột, tăng 16% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn mức 91% cùng kỳ 2018 và 87% trung bình giai đoạn 2015-18.

+ Tương tự ngô, diện tích đậu tương trong điều kiện phát triển tốt và xuất sắc cũng tăng 2% so với tuần trước lên mức 55%, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức 66% cùng kỳ 2018. Diện tích đậu tương đã nở hoa đạt 94%, tăng 4% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 100% cùng kỳ năm trước và 99% trung bình 3 năm gần đây.

+ Tính đến hết tuần 25/8, diện tích lúa mỳ vụ đông đã thu hoạch đạt 96%, tăng 3% so với tuần trước đó, tuy nhiên vẫn thấp hơn 4% so với cùng kỳ 2018 và 3% so với trung bình 3 năm trước. Đối với lúa mỳ vụ xuân, diện tích gieo trồng trong điều kiện phát triển tốt và xuất sắc giảm nhẹ 1% so với tuần trước về mức 69%.

Tin liên quan