Hotline: 0982.425.489


Giá cả -> Cám gạo

 

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 18/2

Giá cám gạo bán nội địa tại Sa Đéc ngày 18/2: Giá giảm nhẹ do nguồn cung nhiều hơn

Toàn cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi tháng 1/2020 - Giá ngô nhập khẩu bán nội địa tiếp tục có xu hướng tăng khi lượng ngô nhập khẩu giảm mạnh so với tháng trước

Giá cám gạo nội địa bán tại Sa Đéc ngày 17/2: Tăng khoảng 50đ/kg do nguồn cung ít

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 13/2

Giá cám gạo khô bán nội địa tại Sa Đéc ngày 10/2: Tăng nhẹ do nguồn cung cám ít

Giá cám gạo bán nội địa tại Sa Đéc ngày 06/2: Vẫn ổn định, nguồn cung không có nhiều

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 04/2

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 31/1

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 21/1

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 17/1

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 16/1

Toàn cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi tháng 12/2019 - Giá ngô nhập khẩu bán nội địa có xu hướng quay đầu tăng trở lại do lượng ngô nhập khẩu tăng mạnh so với tháng trước

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 15/1

Giá cám gạo nội địa bán tại Sa Đéc ngày 15/1: Ổn định do nhu cầu yếu

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 14/1

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 10/1

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 09/1

Giá cám mỳ viên Indonesia bán nội địa tại Hải Phòng ngày 9/1: Giảm nhẹ khi nhu cầu yếu

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 08/1