Hotline: 0982.425.489


Giá cả -> Các loại bột đạm

 

Một số tin chính thị trường Thức ăn chăn nuôi ngày 5/6/2020

Một số tin chính thị trường Thức ăn chăn nuôi ngày 28/5/2020

Toàn cảnh thị trường Thức ăn chăn nuôi tháng 4/2020 - Giá Ngô nhập khẩu bán nội địa tiếp tục có xu hướng tăng trong tháng 4, đây là tháng tăng thứ 5 liên tiếp kể từ tháng 11/2019

Giá Lúa mỳ TACN được giữ ổn định ở cả hai miền trong khi giá DDGS tại miền Nam được điều chỉnh giảm nhẹ

Toàn cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi tháng 3/2020 - Giá ngô nhập khẩu bán nội địa tiếp tục có xu hướng tăng trong tháng 3, đây là tháng tăng thứ 4 liên tiếp kể từ tháng 11/2019

Toàn cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi tháng 2/2020 - Giá ngô nhập khẩu bán nội địa tiếp tục có xu hướng tăng, chủ yếu do lượng ngô nhập khẩu về Việt Nam giảm hơn một nửa so với tháng trước

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 28/2

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 27/2

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 26/2

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 25/2

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 21/2

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 20/2

Toàn cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi tháng 1/2020 - Giá ngô nhập khẩu bán nội địa tiếp tục có xu hướng tăng khi lượng ngô nhập khẩu giảm mạnh so với tháng trước

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 13/2

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 04/2

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 31/1

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 17/1

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 16/1

Toàn cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi tháng 12/2019 - Giá ngô nhập khẩu bán nội địa có xu hướng quay đầu tăng trở lại do lượng ngô nhập khẩu tăng mạnh so với tháng trước

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 14/1