Hotline: 0982.425.489


Giá cả -> Khác

 

Toàn cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi tháng 1/2020 - Giá ngô nhập khẩu bán nội địa tiếp tục có xu hướng tăng khi lượng ngô nhập khẩu giảm mạnh so với tháng trước

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 14/2

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 13/2

Giá DDGS Mỹ bán nội địa tại Hải Phòng ngày 13/2: Giá tăng mạnh do khan hàng

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 12/2

Giá DDGS Mỹ bán nội địa tại Hải Phòng ngày 11/2: Tăng mạnh do khan hàng

Giá DDGS Mỹ bán nội địa tại HCM ngày 07/2: Vẫn ổn định, giao dịch chậm

Giá DDGS Mỹ bán nội địa tại Hải Phòng ngày 05/2: Vẫn ổn định dù nhu cầu hỏi mua có nhiều hơn

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 04/2

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 31/1

Giá DDGS Mỹ bán nội địa tại Hải Phòng ngày 31/1: Vẫn ổn định dù nhu cầu hỏi mua có nhiều hơn

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 17/1

Giá DDGS Mỹ bán nội địa tại Hải Phòng ngày 17/1: Nhu cầu hỏi mua có nhiều hơn nhưng giá vẫn tạm ổn định

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 16/1

Toàn cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi tháng 12/2019 - Giá ngô nhập khẩu bán nội địa có xu hướng quay đầu tăng trở lại do lượng ngô nhập khẩu tăng mạnh so với tháng trước

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 15/1

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 14/1

Giá DDGD Mỹ bán nội địa tại Hải Phòng ngày 14/1: Ổn định khi nhu cầu hỏi mua nhiều hơn

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 10/1

Giá cám mỳ viên Indonesia bán nội địa tại Hải Phòng ngày 9/1: Giảm nhẹ khi nhu cầu yếu