Hotline: 0982.425.489
 

Giá đậu tương CBOT ngày 11/2: Gần như không đổi, sản lượng đậu tương Brazil dự báo đạt kỷ lục 125 triệu tấn khiến cho nguồn cung thế giới dồi dào

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

11/2

10/2

Ghi chú

Đậu tương: giá đậu tương CBOT gần như không đổi. Thị trường ở thế giằng co bởi tuy tồn kho đậu tương Mỹ giảm và nhập khẩu đậu tương Trung Quốc được dự báo tăng nhưng sản lượng đậu tương Brazil lại dự báo đạt kỷ lục 125 triệu tấn khiến cho nguồn cung thế giới vẫn rất dồi dào.

Mỹ - CBOT

325,0

324,9

Kỳ hạn tháng 3/2020

Mỹ - CBOT

329,7

329,7

Kỳ hạn tháng 5/2020

Brazil – BMF

325,1

324,9

Kỳ hạn tháng 3/2020

Brazil – BMF

329,7

329,7

Kỳ hạn tháng 5/2020

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

320,6

321,3

Kỳ hạn tháng 3/2020

Mỹ - CBOT

326,9

327,6

Kỳ hạn tháng 5/2020

Tin liên quan