Hotline: 0982.425.489
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Ngô và Triển vọng

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Ngô và Triển vọng, phát hành ngày 22/7/2019. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

MỤC LỤC

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC.

I. DIỄN BIẾN GIÁ CẢ.

II. TRIỂN VỌNG.

III. THƯƠNG MẠI.

1. Thị trường nhập khẩu.

2. Doanh nghiệp nhập khẩu.

PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

I. DỰ BÁO CUNG – CẦU NGÔ THẾ GIỚI

II. GIÁ CẢ THẾ GIỚI 20

PHỤ LỤC.

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Diễn biến giá ngô Nam Mỹ giao dịch tại cảng miền Bắc và miền Nam 2017-6/2019 (đồng/kg)

Hình 2: Diễn biến giá ngô nhập khẩu của DNTM, 2017-6/2019 (USD/tấn)

Hình 3: So sánh giá ngô Nam Mỹ nhập khẩu quy đổi và giá bán tại cảng miền Bắc của DNTM (đồng/kg)

Hình 4: So sánh giá ngô nhập khẩu quy đổi và giá bán tại cảng miền Nam của DNTM (đồng/kg, giá quy đổi được tính từ giá CNF về cảng, cộng thuế và các chi phí khác rồi nhân với tỷ giá)

Hình 5: Thị phần nhập khẩu ngô của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 (%)

Hình 6: Thị phần nhập khẩu ngô của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 (%)

Hình 7: Top 20 nhà máy nhập khẩu ngô lớn nhất về cảng miền Bắc trong 6 tháng đầu năm 2019, so sánh với cùng kỳ năm trước (tấn)

Hình 8: Top 10 DNTM nhập khẩu ngô lớn nhất về cảng miền Bắc trong 6 tháng đầu năm 2019, so sánh với cùng kỳ năm trước (tấn)

Hình 9: Top 20 nhà máy nhập khẩu ngô lớn nhất về cảng miền Nam trong 6 tháng đầu năm 2019, so sánh với cùng kỳ năm trước (tấn)

Hình 10: Top 10 DNTM nhập khẩu ngô lớn nhất về cảng miền Nam trong 6 tháng đầu năm 2019, so sánh với cùng kỳ năm trước (tấn)

Hình 11: Diễn biến giá ngô CBOT, 2017-6/2019 (USD/tấn)

Hình 12: Diễn biến giá lúa mỳ CBOT, 2017-6/2019 (USD/tấn)

Hình 13: Hình ảnh tàu ngô Union Erwin dỡ hàng tại cảng Vũng Tàu ngày 12/5/2019.

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Lượng nhập khẩu ngô từ 01/2018 đến 6/2019 (tấn)

Bảng 2: Lượng, tỷ trọng nhập khẩu ngô của DNSX về cảng miền Bắc trong 6 tháng đầu năm 2019, so sánh với cùng kỳ năm trước (tấn, %)

Bảng 3: Lượng, tỷ trọng nhập khẩu ngô của DNTM về cảng miền Bắc trong 6 tháng đầu năm 2019, so sánh với cùng kỳ năm trước (tấn, %)

Bảng 4: Lượng, tỷ trọng nhập khẩu ngô của DNSX về cảng miền Nam trong 6 tháng đầu năm 2019, so sánh với cùng kỳ năm trước (tấn, %)

Bảng 5: Lượng, tỷ trọng nhập khẩu ngô của DNTM về cảng miền Nam trong 6 tháng đầu năm 2019, so sánh với cùng kỳ năm trước (tấn, %)

Bảng 6: Cung - cầu ngô thế giới, 2017-2020 (triệu tấn)

Bảng 7: Cung - cầu lúa mỳ thế giới, 2017-2020 (triệu tấn)

Bảng 8: Sản lượng TACN cho gia súc, gia cầm và thủy sản (nghìn tấn)

Bảng 9: Chỉ số sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản.

Bảng 10: Lượng nhập khẩu nguyên liệu TACN trong 6 tháng đầu năm 2019, so sánh với cùng kỳ năm trước (tấn,%)

Bảng 11: Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu TACN trong 6 tháng đầu năm 2019, so sánh với cùng kỳ năm trước (USD,%)

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor