Hotline: 0982.425.489
 

Báo cáo thường niên thị trường ngô 2019 và triển vọng 2020

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên thị trường ngô 2019 và triển vọng 2020, phát hành ngày 28/11/2019. Báo cáo có nội dung như sau:

MỤC LỤC

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG NGÔ THẾ GIỚI NĂM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2020

I. CUNG CẦU VÀ DIỄN BIẾN GIÁ NGÔ THẾ GIỚI NĂM 2019

II. TRIỂN VỌNG CUNG CẦU NGÔ THẾ GIỚI 2020

PHẦN II: CÂN ĐỐI CUNG CẦU NGÔ CỦA VIỆT NAM NĂM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2020

I. CUNG CẦU NGÔ CỦA VIỆT NAM NĂM 2019

1. Nguồn cung ngô nội địa

2. Nguồn cung ngô nhập khẩu

3. Cầu tiêu thụ ngô của Việt Nam

II. CÂN ĐỐI CUNG CẦU NGÔ VIỆT NAM NĂM 2019

PHẦN III. DIỄN BIẾN GIÁ NGÔ NHẬP KHẨU VÀ NỘI ĐỊA

I. DIỄN BIẾN GIÁ NGÔ NHẬP KHẨU VÀ NỘI ĐỊA

II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ NGÔ TRONG NĂM 2019

PHẦN IV: TRIỂN VỌNG NGÀNH NGÔ CỦA VIỆT NAM NĂM 2020

I. TRIỂN VỌNG NGÀNH CHĂN NUÔI NĂM 2020

1. Triển vọng chăn nuôi heo

2. Triển vọng chăn nuôi gia cầm

II. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG NGÔ NĂM 2020

1. Triển vọng sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm năm 2020

2. Triển vọng sản xuất và tiêu thụ ngô năm 2020

PHẦN V: CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

I. DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

II. SẢN LƯỢNG CỦA NHÀ MÁY THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM

PHẦN VI: PHỤ LỤC

I. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGÀNH

II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN THỊ TRƯỜNG NGÔ

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều