Hotline: 0982.425.489
 

Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm 2019 và triển vọng 2020

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm 2019 & Triển vọng 2020, phát hành ngày 28/11/2019. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

MỤC LỤC

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM THẾ GIỚI NĂM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2020

I. THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM THẾ GIỚI NĂM 2019        

1. Tình hình chung     

2. Các nước sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới    

II. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM THẾ GIỚI NĂM 2020     

PHẦN 2: TỔNG QUAN NGÀNH THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM CỦA VIỆT NAM NĂM 2019    

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM THÀNH PHẨM 

II. SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU NỘI ĐỊA

1. Ngô

2. Cám gạo     

3. Cám mỳ      

4. Sắn lát và bã sắn    

5. Đậu tương, khô đậu tương

6. Bột cá         

III. NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

1. Ngô

2. Lúa mỳ TACN       

3. DDGS        

4. Sắn lát        

5. Khô đậu tương       

6. Bột đạm (Bột cá, bột xương thịt, bột gan mực, bột gia cầm, bột lông vũ thủy phân, bột tôm)    

7. Cám mỳ và cám gạo           

8. Khô dầu các loại    

IV. TỔNG HỢP NGUỒN CUNG NGUYÊN LIỆU TACN NỘI ĐỊA VÀ NHẬP KHẨU         

V. DIỄN BIẾN GIÁ NHẬP KHẨU VÀ NỘI ĐỊA

1. Giá nguyên liệu nhập khẩu

2. Giá nhập khẩu và nội địa một số loại nguyên liệu chính    

2.1. Ngô         

2.2. Khô đậu tương    

2.3. Lúa mì TACN     

2.4. Sắn lát     

2.5. DDGS

2.6. Cám gạo, cám mỳ

VI. TÍNH TOÁN NHU CẦU TIÊU THỤ TACN THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU

1. Nhu cầu tiêu thụ TACN thành phẩm         

1.1. Thức ăn cho heo  

1.2. Thức ăn cho gà thịt và gà đẻ trứng         

1.3. Thức ăn cho vịt   

1.4. Tổng hợp lượng nguyên liệu sử dụng cho thức ăn gia súc, gia cầm       

VII. CÂN ĐỐI CUNG CẦU MỘT SỐ LOẠI NGUYÊN LIỆU CHÍNH 

1. Ngô

2. Sắn lát        

3. Khô đậu tương       

4. Lúa mì TACN        

5. DDGS

6. Cám gạo     

VIII. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NGUYÊN LIỆU CỦA VIỆT NAM NĂM 2019          

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG NGÀNH THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM CỦA VIỆT NAM NĂM 2020    

I. TRIỂN VỌNG NGÀNH CHĂN NUÔI NĂM 2020       

II. TRIỂN VỌNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 2020

1. DIỄN BIẾN GIÁ THẾ GIỚI NĂM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG CUNG CẦU NĂM 2020         

1.1. Ngô         

1.1.1. Cung-cầu thế giới và diễn biến giá năm 2019 

1.1.2. Triển vọng cung-cầu thế giới năm 2020          

1.2. Lúa mỳ    

1.2.1. Cung-cầu thế giới và diễn biến giá năm 2019

1.2.2. Triển vọng cung-cầu năm 2020

1.3. Đậu tương, khô đậu tương         

1.3.1. Cung-cầu thế giới và diễn biến giá năm 2019 

1.3.2. Triển vọng cung-cầu năm 2020

1.4. Bột cá      

1.4.1. Cung-cầu thế giới và diễn biến giá năm 2019 

1.4.2. Triển vọng cung-cầu bột cá năm 2020 

III. TRIỂN VỌNG NGUỒN CUNG VÀ GIÁ NGUYÊN LIỆU NỘI ĐỊA NĂM 2020  

1. Sắn 

2. Ngô

3. Cám gạo     

PHẦN 4: DOANH NGHIỆP THỨC ĂN CHĂN NUÔI NĂM 2019

I. SẢN LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI THEO DOANH NGHIỆP     

II. NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI THEO DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2019           

1. Miền Nam  

1.1. Doanh nghiệp sản xuất   

1.2. Doanh nghiệp thương mại          

2. Miền Bắc    

2.1. Doanh nghiệp sản xuất   

2.2. Doanh nghiệp thương mại          

III. NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM CHO VIỆT NAM TRONG NĂM 2019   

1. Ngô

2. Khô đậu tương       

3. Lúa mỳ TACN       

PHẦN PHỤ LỤC     

I. HÀNG TÀU NĂM 2018 Ở CẢNG MIỀN NAM VÀ MIỀN BẮC        

II. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGÀNH       

1. Chuỗi giá trị ngành hàng TAGS&GC của Việt Nam        

2. Bản đồ phân bổ đàn vật nuôi theo tỉnh và vùng kinh tế    

3. Thời gian chăn nuôi và xuất chuồng gia súc, gia cầm ở Việt Nam

III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM           

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều