Hotline: 0982.425.489
 

Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi thuỷ sản 2019 và triển vọng 2020

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi thuỷ sản 2019 & Triển vọng 2020, phát hành tháng 28/11/2019. Báo cáo có nội dung như sau:

MỤC LỤC

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN THỦY SẢN THẾ GIỚI NĂM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2020           

I. THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN THỦY SẢN THẾ GIỚI NĂM 2019

1. Thị trường chung   

2. Các nước sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới    

II. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN THỦY SẢN THẾ GIỚI NĂM 2020         

PHẦN 2: TỔNG QUAN NGÀNH THỨC ĂN THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM NĂM 2019        

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THỨC ĂN THUỶ SẢN THÀNH PHẨM    

1. Theo khu vực         

2. Theo chủng loại      

II. SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU NỘI ĐỊA

1. Khô đậu tương       

2. Cám gạo     

3. Cám mì       

4. Sắn lát và bã sắn    

5. Bột cá         

III. NGUYỄN LIỆU NHẬP KHẨU

1. Khô đậu tương       

2. Lúa mỳ       

3. Sắn lát        

4. Bột đạm (Bột cá, bột xương thịt, bột gan mực, bột gia cầm, bột lông vũ thủy phân, bột tôm)    

5. Cám mỳ và cám gạo           

IV. TỔNG HỢP NGUỒN CUNG NGUYÊN LIỆU TATS NỘI ĐỊA VÀ NHẬP KHẨU          

V. DIỄN BIẾN GIÁ NHẬP KHẨU VÀ NỘI ĐỊA

1. Giá nguyên liệu nhập khẩu

2. Giá nhập khẩu và nội địa một số loại nguyên liệu chính    

2.1. Khô đậu tương    

2.2. Lúa mì TACN     

2.3. Sắn lát

2.4. Cám gạo, cám mỳ

2.5. Bột cá, bột xương thịt    

VI. CÂN ĐỐI CUNG CẦU NĂM 2019     

1. Cân đối cung cầu thức ăn thành phẩm       

1.1. Thức ăn cho cá    

1.2. Thức ăn cho tôm 

2. Cân đối cung cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi  

2.1. Khô đậu tương    

2.2. Sắn lát     

2.3. Lúa mỳ TACN    

2.4. Cám gạo, cám mỳ

VII. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN THỦY SẢN VÀ NGUYÊN LIỆU CỦA VIỆT NAM NĂM 2019                      

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG NGÀNH THỨC ĂN THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM NĂM 2020       

I. TRIỂN VỌNG SẢN XUẤT, TIÊU THỤ THỨC ĂN THỦY SẢN THÀNH PHẨM    

1. Thức ăn cho cá       

2. Thức ăn cho tôm    

II. TRIỂN VỌNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 2020

1. Diễn biến giá thế giới năm 2019 và triển vọng cung cầu năm 2020          

1.1. Đậu tương, khô đậu tương         

1.1.1. Cung-cầu thế giới và diễn biến giá năm 2019

1.1.2. Triển vọng cung-cầu năm 2020

1.2. Lúa mỳ    

1.2.1. Cung-cầu thế giới và diễn biến giá năm 2019 

1.2.2. Triển vọng cung-cầu năm 2020

1.3. Bột cá      

1.3.1. Cung-cầu thế giới và diễn biến giá năm 2019 

1.3.2. Triển vọng cung-cầu bột cá năm 2020

II. TRIỂN VỌNG NGUỒN CUNG VÀ GIÁ NGUYÊN LIỆU NỘI ĐỊA           

1. Sắn 

2. Khô đậu tương       

3. Lúa mỳ TACN       

4. Cám gạo

PHẦN 4: DOANH NGHIỆP THỨC ĂN THỦY SẢN NĂM 2019

I. NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN THỦY SẢN THEO DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2019           

1. Miền Nam  

1.1. Doanh nghiệp sản xuất   

1.2. Doanh nghiệp thương mại          

2. Miền Bắc    

2.1. Doanh nghiệp sản xuất   

2.2. Doanh nghiệp thương mại          

II. NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN THỦY SẢN CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ TRA LỚN TRONG NĂM 2019

III. NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN THỦY SẢN CHO VIỆT NAM TRONG NĂM 2019           

1. Khô đậu tương       

2. Lúa mỳ TACN

3. Bột cá

PHỤ LỤC      

I. HÀNG TÀU NĂM 2019 Ở CẢNG MIỀN NAM VÀ MIỀN BẮC        

II. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGÀNH

1. Chuỗi giá trị ngành hàng TATS của Việt Nam      

2. Phân bố nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

3. Mùa vụ thả nuôi tôm, cá    

III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI     

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều