Hotline: 0982.425.489
 

Đồ thị thị trường

Nhập khẩu khô đậu tương 10 tháng đầu năm ở mức cao kỷ lục

Tương tự ngô và lúa mỳ, nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam trong tháng 10 cũng đã giảm tới hơn 19% so với tháng trước, xuống còn 366,7 nghìn tấn.

Tháng 10, nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam giảm hơn 64% so với tháng 9

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam giảm mạnh so với tháng 9

Nhập khẩu ngô của Việt Nam vẫn ở mức rất cao trong tháng 10

Theo số liệu thống kê công bố của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, nhập khẩu ngô của Việt Nam tuy giảm 27,6% so với tháng trước nhưng vẫn ở mức rất cao

Nhập khẩu lúa mỳ tăng hơn gấp đôi trong tháng 9.2015

Tháng 9, nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam tăng vọt lên mức 390 nghìn tấn, so với mức 168 nghìn tấn của tháng trước và mức 166 nghìn tấn của cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu ngô đạt mức kỷ lục 871 nghìn tấn trong tháng 9/2015

Theo số liệu thống kê công bố của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9, nhập khẩu ngô của Việt Nam lên tới mức kỷ lục 871 nghìn tấn

Nhập khẩu bột xương thịt tăng khá mạnh trong tháng 8/2015

Nhập khẩu bột xương thịt của Việt Nam trong tháng 8/2015 tăng hơn 18% so với tháng trước

Nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam tăng tháng thứ 3 liên tiếp

Tháng 8, lượng khô đậu tương nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng tháng thứ 3 liên tiếp

Tháng 8, lượng lúa mỳ nhập khẩu tiếp tục xu hướng giảm

Theo số liệu sơ bộ của Hải quan, trong tháng 8, nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam đạt 148,7 nghìn tấn, trị giá 37,3 triệu USD, giảm 7,6% về lượng và giảm 6% về trị giá so với tháng trước.

Lượng và kim ngạch nhập khẩu ngô của Việt Nam theo tháng, 2014-08/2015

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 08/2015, nhập khẩu ngô của Việt Nam quay đầu tăng khá mạnh trở lại.

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam 2013-07/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 7/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 23.95 nghìn tấn cám gạo

Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam 2013-07/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 7/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 108.77 nghìn tấn lúa mỳ

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam 2013-07/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 7/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 19.52 nghìn tấn ngô

Lượng nhập khẩu ngô của Việt Nam 2013-07/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 7/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 309.27 nghìn tấn ngô.

Lượng nhập khẩu cám mỳ của Việt Nam 2013-06/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 80.6 nghìn tấn cám mỳ

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam 2013-06/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 40.4 nghìn tấn cám gạo

Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam 2013-06/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 253.3 nghìn tấn lúa mỳ

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam 2013-06/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 38.4 nghìn tấn DDGS

Lượng nhập khẩu ngô của Việt Nam 2013-06/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 304.76 nghìn tấn ngô

Lượng nhập khẩu đậu tương của Việt Nam 2013-05/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 5/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 181.4 nghìn tấn đậu tương

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam 2013-05/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 4/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 28.9 nghìn tấn cám gạo.