Hotline: 0982.425.489
 

Đồ thị thị trường

Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam 2013-04/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 4/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 155.8 nghìn tấn lúa mỳ

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam 2013-04/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 4/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 41.3 nghìn tấn DDGS,

Lượng nhập khẩu ngô của Việt Nam 2013-04/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 4/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 423.3 nghìn tấn ngô

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam 2013-03/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 3/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 55 nghìn tấn DDGS

Lượng nhập khẩu ngô của Việt Nam 2013-03/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 3/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 401.8 nghìn tấn ngô

Lượng nhập khẩu cám mỳ của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 46.5 nghìn tấn cám mỳ,

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 726 nghìn tấn cám gạo

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 726 nghìn tấn DDGS,

Lượng nhập khẩu đậu tương của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 223.1 nghìn tấn không đậu tương,

Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 223.1 nghìn tấn Lúa mỳ,

Lượng nhập khẩu ngô của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 726 nghìn tấn ngô.

Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam 2013-12/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 12/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 204.6 nghìn tấn lúa mỳ, giảm 61.0% so với tháng trước

Lượng nhập khẩu Cám Mỳ của Việt Nam theo tháng từ 1/2013 đến 11/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 11/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 27,4 nghìn tấn cám mỳ.

Nhập khẩu khô đậu tương theo thị trường kỳ 01/12-10/12/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong kỳ từ 01/12 - 10/12/2014, Việt Nam đã nhập khẩu khô đậu tương với lượng lớn nhất từ Singapore với 58,504 tấn, chiếm 93,45 tổng lượng khô đậu tương nhập khẩu trong kỳ

Nhập khẩu ngô theo cảng trong kỳ từ 25/11-01/12/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong kỳ từ 25/11-01/12/2014, Việt Nam nhập khẩu ngô theo lượng lớn nhất vào cảng Interflour (Vũng Tàu) với lượng là 30.98 nghìn tấn, chiếm 45.8%

Lượng nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam theo tháng từ 1/2013 đến 10/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 10/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 269,8 nghìn tấn khô đậu tương, giảm 11,69% so với tháng trước và giảm 1,85% so với cùng kỳ năm 2013

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam theo tháng từ 1/2013 đến 9/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 9/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 41,6 nghìn tấn DDGS, tăng 3,48% so với tháng trước và tăng 12,73% so với cùng kỳ năm 2013

Nhập khẩu ngô theo cảng trong kỳ từ 01-15/10/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong kỳ từ 01-15/10/2014, Việt Nam nhập khẩu ngô theo lượng lớn nhất vào cảng Cái Lân (Quảng Ninh) với lượng là 96.052 tấn, chiếm 39.9%

Lượng nhập khẩu khô đậu tương theo thị trường trong kỳ từ 1-8/10/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong kỳ từ 1-8/10/2014, Việt Nam nhập khẩu khô đậu tương từ Singapore với lượng lớn nhất đạt 23,989 tấn, chiếm 91.9%

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam theo tháng từ 1/2013 đến tháng 08/2014

Theo số liệu Tổng cục Hải Quan, trong tháng 8/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 13 nghìn tấn cám gạo, tăng 2,3% so với tháng trước, giảm 3,3% so với cùng kỳ 2013