Hotline: 0982.425.489


Khu vực -> Miền Nam

 

Phoenix Group đạt được khoản tín dụng 205 triệu USD mở rộng kinh doanh gạo

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 24/11 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 1/2/3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 192 và 195 USD/tấn (CFR), ổn định so với cuối tuần trước

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 23/11 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 1/2/3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 192 và 195 USD/tấn (CFR), ổn định so với hôm trước

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 22/11 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 1/2/3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 192 và 195 USD/tấn (CFR), ổn định so với hôm trước

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 21/11 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 1/2/3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 192 và 195 USD/tấn (CFR), tăng 1 USD/tấn so với hôm trước

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 20/11 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 1/2/3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 191 và 194 USD/tấn (CFR), tăng 2 USD/tấn so với hôm trước

Kỳ từ 07/11 – 14/11 gần 143 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

trong kỳ từ 07/11 – 14/11 lượng ngô nhập về miền Bắc đạt 71,2 nghìn tấn trong đó phần lớn đều là hàng của các DNTM (chiếm gần 97% tỷ trọng). Tương tự lượng hàng ngô nhập khẩu về miền Nam trong kỳ kể trên cũng vào khoảng 71,5 nghìn tấn, trong đó hàng của các DNTM chiếm 62% tỷ trọng.

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 17/11 các nhà cung cấp nước ngoài đưa ra chào giá nhập khẩu ngô về cảng Vũng Tàu/Cái Lân quanh mức 189/192 USD/tấn cho hàng giao tháng 1/2/3 (thời gian giao bên cảng xuất) ổn định so với hôm trước, mức giá này tương đương quy đổi 4.683 và 4.756 đ/kg.

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 16/11 các nhà cung cấp nước ngoài đưa ra chào giá nhập khẩu ngô về cảng Vũng Tàu/Cái Lân quanh mức 189/192 USD/tấn cho hàng giao tháng 1/2/3 (thời gian giao bên cảng xuất) giảm 2 USD/tấn so với hôm trước, mức giá này tương đương quy đổi 4.683 và 4.756 đ/kg.

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 15/11 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 1/2/3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 191 và 194 USD/tấn (CFR), ổn định so với hôm trước

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 14/11 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 1/2/3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 191 và 194 USD/tấn (CFR), ổn định so với hôm trước

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 13/11 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 1/2/3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 191 và 194 USD/tấn (CFR), giảm nhẹ 1 USD/tấn so với hôm trước

Kỳ từ 31/10 – 06/11 gần 245 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

Tại miền Nam lượng ngô nhập về trong kỳ kể trên rất lớn với 157 nghìn tấn trong đó lượng hàng của các đơn vị thương mại chiếm tỷ trọng lớn (chiếm 62% tỷ trọng).

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 08/11 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 1/2/3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 192 và 195 USD/tấn (CFR) ổn định so với hôm trước

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 07/11 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 1/2/3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 192 và 195 USD/tấn (CFR) ổn định so với hôm trước

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 06/11 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 1/2/3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 192 và 195 USD/tấn (CFR) ổn định so với hôm trước

Kỳ từ 24/10 – 31/10 gần 98 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

trong kỳ từ 24/10 – 31/10 lượng ngô nhập về miền Bắc vẫn ở mức khá cao, đạt 88,6 nghìn tấn trong đó hàng nhập trực tiếp của các nhà máy TACN chiếm 92% tỷ trọng. Trong khi đó tại miền Nam lượng ngô nhập về trong kỳ kể trên rất thấp chỉ với 9 nghìn tấn trong đó hàng nhập của các DNSX chiếm 54% tỷ trọng.

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 03/11 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 1/2/3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 192 và 195 USD/tấn (CFR) ổn định so với hôm trước

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 02/11 các nhà cung cấp nước ngoài đưa ra chào giá nhập khẩu ngô Nam Mỹ về cảng Vũng Tàu/Cái Lân quanh mức 192/195 USD/tấn cho hàng giao tháng 1/2/3 (thời gian giao bên cảng xuất) tương đương quy đổi 4.755 và 4.827 đ/kg, nhìn chung chào giá nhập khẩu ngô ít có biến động trong thời gian gần đây.

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 01/11 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 1/2/3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 192 và 195 USD/tấn (CFR) giảm nhẹ 1 USD/tấn so với hôm trước