Hotline: 0982.425.489


Khu vực -> Miền Nam

 

Giá sắn nội địa ngày 30/01/2015

Giá sắn lát Campuchia giao về nhà máy Tây nam Bộ ổn đinh so với hôm trước

Giá cám gạo nội địa ngày 30/01/2015

Giá cám gạo ổn định so với hôm trước

Giá khô đậu tương tại cảng TP HCM ngày 30/01/2015

Giá khô đậu tương Nam Mỹ nhập khẩu chào tại cảng TPHCM vẫn ổn định so với hôm trước

Giá ngô tại Vũng Tàu ngày 30/01/2015

Giá ngô (hàng xá) nhập khẩu từ Nam Mỹ giao tại cảng Vũng Tàu không có biến động so với hôm trước

Chào giá ngô Nam Mỹ giao tại cảng Cái Lân (hàng xá) giảm nhẹ

Chào giá ngô Nam Mỹ giao tại cảng Cái Lân (hàng xá) giảm nhẹ so với hồi đầu tuần

Giá sắn nội địa ngày 29/01/2015

Giá sắn lát Campuchai giao về nhà máy Tây nam Bộ ổn đinh so với hôm trước

Giá cám gạo nội địa ngày 29/01/2015

Giá cám gạo ổn định so với hôm trước

Giá khô đậu tương tại cảng TP HCM ngày 29/01/2015

Giá khô đậu tương Nam Mỹ nhập khẩu chào tại cảng TPHCM vẫn ổn định so với hôm trước

Giá ngô tại Vũng Tàu ngày 29/01/2015

Giá ngô (hàng xá) nhập khẩu từ Nam Mỹ giao tại cảng Vũng Tàu giảm nhẹ so với hôm trước

Giá sắn nội địa ngày 28/01/2015

Giá sắn lát Campuchai giao về nhà máy Tây nam Bộ ổn đinh so với hôm trước

Giá cám gạo nội địa ngày 28/01/2015

Giá cám gạo giảm so với hôm trước

Giá khô đậu tương tại cảng TP HCM ngày 28/01/2015

Giá khô đậu tương Nam Mỹ nhập khẩu chào tại cảng TPHCM vẫn ổn định so với hôm trước.

Giá ngô tại Vũng Tàu ngày 28/01/2015

Giá ngô (hàng xá) nhập khẩu từ Nam Mỹ giao tại cảng Vũng Tàu không có biến động so với hôm trước.

Giá khô đậu tương tại cảng TP HCM ngày 27/01/2015

- Giá khô đậu tương tại cảng TPHCM vẫn ổn định so với hôm trước.

Giá ngô tại Vũng Tàu ngày 27/01/2015

Giá ngô tại cảng Vũng Tàu không có biến động so với hôm trước

Giá ngô nhập khẩu về cảng miền Nam tăng nhẹ

Kỳ từ 13-21/01, giá ngô nhập khẩu thực tế về cảng miền Nam bình quân vào khoảng 221,7 USD/tấn, tăng nhẹ so với kỳ trước

Giá ngô tại Vũng Tàu ngày 26/01/2015

- Giá ngô tại cảng Vũng Tàu ở mức 5.200 đồng/kg, tăng so với hôm trước

Giá khô đậu tương tại cảng TP HCM ngày 26/01/2015

Giá khô đậu tương Nam Mỹ nhập khẩu chào tại cảng TPHCM vẫn ổn định so với hôm trước

Giá khô đậu tương tại cảng TP HCM ngày 23/01/2015

Giá khô đậu tương Nam Mỹ nhập khẩu chào tại cảng TPHCM vẫn ổn định so với hôm trước

Giá ngô tại Vũng Tàu ngày 23/01/2015

Giá ngô (hàng xá) nhập khẩu từ Nam Mỹ giao tại cảng Vũng Tàu vẫn ổn định so với hôm trước.