Hotline: 0982.425.489


Khu vực -> Miền Nam

 

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 17/11/2015

Giá ngô giao dịch thực tế tại cảng miền Nam hiện chỉ quanh mức 4.600 đồng/kg.

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 16/11/2015

Giá ngô giao dịch thực tế tại cảng miền Nam hiện chỉ quanh mức 4.650 đồng/kg.

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 13/10/2015

Hiện chào giá bán tại cảng miền Nam đang phổ biến ở quanh mức 4.800-4.850 đồng/kg (hàng xá, Nam Mỹ) giao tháng 10 và khoảng 4.700-4.750 đồng/kg

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 12/11/2015

Chào giá bán ngô nhập khẩu giao tại cảng miền Nam hiện quanh mức 4.650-4.750 đồng/kg.

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 10/11/2015

Hiện nay có DNTM đang đưa ra chào giá bán tại cảng Vũng Tàu chỉ khoảng 4.600-4.650 đồng/kg (hàng xá, Nam Mỹ) giao tháng 11.

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 09/11/2015

Hiện có DNTM đang đưa ra chào giá bán ngô giao tại cảng miền Nam ở quanh mức 4.650 đồng/kg (hàng xá, Brazil, giao tháng 11 tại cảng Vũng Tàu).

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 06/11/2015

Hiện có DNTM đang đưa ra chào giá bán ngô giao tại cảng miền Nam khoảng 4.650-4.750 đồng/kg (hàng xá, Brazil, giao tháng 11 tại cảng Vũng Tàu).

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 05/11/2015

Hiện có DNTM đang đưa ra chào giá bán ngô giao tại cảng miền Nam khoảng 4.650-4.700 đồng/kg (hàng xá, Brazil, giao tháng 11 tại cảng Vũng Tàu).

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 04/11/2015

Giá ngô tại lò sấy ở Đắc Lắc, Đắc Nông bán ra khoảng 4.650-4.700 đồng/kg (hàng xá), chủ yếu bán cho các trại chăn nuôi. Nhà máy TACN tại Bình Định hiện không còn ăn hàng ngô nội địa.

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 03/11/2015

Hiện nay, giá ngô chào bán của các DNTM tại cảng miền Nam đang phổ biến quanh mức 4.700 đồng/kg (hàng xá, Brazil).

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 02/11/2015

Chào giá bán của các DNTM đối với ngô nhập khẩu giao tháng 11 tại cảng miền Nam hiện vào khoảng 4.750 đồng/kg (hàng xá, Brazil).

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 30/10/2015

Chào giá bán của các DNTM đối với ngô nhập khẩu giao tháng 11 tại cảng miền Nam hiện vào khoảng 4.750 đồng/kg (hàng xá, Brazil).

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 29/10/2015

Đang có khá nhiều tàu ngô có hàng của DNTM lớn dỡ hàng tại cảng Vũng Tàu

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 28/10/2015

Giá ngô giao dịch nội địa tại miền Nam chưa có nhiều biến động so với đầu tuần

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 27/10/2015

Hiện nay các DNTM vẫn đưa ra chào giá bán ngô tại cảng Vũng Tàu vào khoảng 4.700-4.750 đồng/kg cho hàng giao tháng 11 và 12.

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 23/10/2015

Tại Đồng Nai, có nhà máy TACN lớn đang mua vào ngô nội địa ở mức giá 5.100 đồng/kg (hàng rời), tuy nhiên lương mua cũng không nhiều

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 21/10/2015

Các DNTM đưa ra chào giá bán tại cảng miền Nam khoảng 4.700-4.750 đồng/kg cho hàng giao tháng 11/12 (hàng xá, Nam Mỹ).

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 19/10/2015

Giá ngô nhập khẩu chào bán tại cảng miền Nam không có nhiều biến động so với cuối tuần trước

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 16/10/2015

Giá ngô nhập khẩu chào bán tại cảng miền Nam vẫn ổn định quanh mức 4.850 đồng/kg.

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 15/10/2015

Giá ngô nhập khẩu chào bán tại cảng miền Nam vẫn ổn định quanh mức 4.850 đồng/kg.