Hotline: 0982.425.489


Khu vực -> Miền Nam

 

Giá ngô tại Vũng Tàu ngày 13/01/2015

Giá ngô tại Vũng Tàu mua vào hiện ở mức 5.250 đồng/kg, không có biến động so với hôm trước

Giá khô đậu tương tại cảng TP HCM ngày 13/01/2015

Giá khô đâu tương giao tại cảng TP HCM không có biến động so với hôm trước

Giá cám gạo nội địa ngày 13/01/2015

Giá cám gạo Kiên Giang giảm nhẹ so với hôm trước

Giá cám (cám khô), chào tại kho người bán tại Kiên Giang đã tăng trở lại

Giá cám (cám khô), chào tại kho người bán tại Kiên Giang đã tăng trở lại, lên mức 5.200 đồng/kg

Giá ngô tại Vũng Tàu ngày 12/01/2015

Giá ngô tại Vũng Tàu mua vào hiện ở mức 5.250 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg so với hôm trước.

Chào giá ngô Nam Mỹ (hàng xá) tại cảng Vũng Tàu, giao tháng 1 tiếp tục giảm

Chào giá ngô Nam Mỹ (hàng xá) tại cảng Vũng Tàu, giao tháng 1 tiếp tục giảm do cung nhập khẩu lớn

Giá ngô tại Vũng Tàu ngày 09/01/2015

Giá ngô tại Vũng Tàu mua vào hiện ở mức 5.250 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg so với hôm trước.

Giá khô đậu tương tại cảng TP HCM ngày 09/01/2015

Giá khô đâu tương giao tại cảng TP HCM không có biến động so với hôm trước

Chào giá lúa mỳ TACN Brazil nhập khẩu tại cảng TPHCM tăng

Chào giá lúa mỳ TACN Brazil nhập khẩu tại cảng TPHCM tăng nhẹ 100 đồng/kg

Giá khô đậu tương tại cảng TP HCM ngày 08/01/2015

Giá khô đâu tương giao tại cảng TP HCM không có biến động so với hôm trước

Giá ngô tại Vũng Tàu ngày 08/01/2015

Giá ngô tại Vũng Tàu mua vào hiện ở mức 5.300 đồng/kg, không có biến động so với hôm trước.

Giá ngô tại Vũng Tàu ngày 07/01/2015

Giá ngô tại Vũng Tàu mua vào hiện ở mức 5.300 đồng/kg, không có biến động so với hôm trước.

Giá khô đậu tương tại cảng TP HCM ngày 07/01/2015

Giá khô đâu tương giao tại cảng TP HCM không có biến động so với hôm trước

Giá cám tại ĐBSCL tiếp tục giảm mạnh

Giá cám tại ĐBSCL tiếp tục giảm mạnh do nguồn cung tăng

Giá khô đậu tương tại cảng TP HCM ngày 06/01/2015

Giá khô đâu tương giao tại cảng TP HCM không có biến động so với hôm trước

Giá ngô tại Vũng Tàu ngày 06/01/2015

Giá ngô tại Vũng Tàu mua vào hiện ở mức 5.300 đồng/kg, giảm nhẹ so với hôm trước.

Giá ngô tại Vũng Tàu ngày 05/01/2015

Giá ngô tại Vũng Tàu mua vào hiện ở mức 5.350 đồng/kg, không đổi so với hôm trước

Giá khô đậu tương tại cảng TP HCM ngày 05/01/2015

Giá khô đâu tương giao tại cảng TP HCM giảm so với hôm trước

Giá sắn nội địa ngày 05/01/2015

Giá sắn lát Campuchia nhập khẩu về Đông Nam Bộ vẫn ổn định so với hôm trước

Giá khô đậu tương tại cảng TP HCM ngày 31/12/2014

Giá khô đâu tương giao tại cảng TP HCM giảm so với hôm trước