Hotline: 0982.425.489


Diện tích ngô và đậu tương tại Mỹ phát triển trong điều kiện tốt và xuất sắc giảm 1% so với tuần trước

Diện tích ngô phát triển trong điều kiện tốt và xuất sắc giảm nhẹ 1% so với tuần trước

Tiến độ thu hoạch lúa mỳ vụ đông tại Mỹ chậm hơn so với cùng kỳ 2018

Diện tích ngô phát triển tốt và xuất sắc vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2018

Mỹ đã thu hoạch hết 100% diện tích đậu tương

Tiến độ gieo trồng đậu tương tại Mỹ vẫn diễn ra rất chậm

Mỹ đã hoàn thành gieo trồng 100% diện tích ngô, nhưng gieo trồng đậu tương còn rất chậm

Tiến độ gieo trồng và tình hình phát triển của ngô và đậu tương tại Mỹ vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ

Tiến độ thu hoạch ngô của Argentina đang bị chậm hơn so với cùng kỳ năm trước

Tiến độ gieo trồng ngô tại Mỹ tuần trước tăng tốc trở lại

Tiến độ thu hoạch ngô Argentina chậm hơn cùng kỳ năm trước

Tiến độ thu hoạch ngô của Argentina nhanh hơn 1,2% so với cùng kỳ năm 2018

Thu hoạch ngô tại bang Mato Grosso - Brazil đã khởi động

Mưa kéo dài khiến tiến độ gieo trồng ngô và đậu tương vụ mới tại Mỹ vẫn rất chậm chạp

Thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho tiến độ thu hoạch đậu tương của Argentina

Tiến độ gieo trồng ngô Mỹ hiện tại mới chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái

Sản lượng ngô và đậu tương Argentina được dự báo duy trì ở mức ổn định: BAGE

Tổng sản lượng 2 vụ thu hoạch ngô Brazil được ước tính ở mức 99,2 triệu tấn

Tiến độ gieo trồng ngô Mỹ đang bị chậm lại

Thu hoạch ngô vụ 2 tại Brazil đã gần hoàn thành