Hotline: 0982.425.489
 

Bình luận thị trường

Giá ngô giao xa tăng mạnh do cung nhập khẩu về ít

Giá ngô giao xa tăng mạnh do cung nhập khẩu về ít

Cung ngô nhập khẩu trong tháng 2 rất ít, nhiều nhất chỉ đạt khoảng 500 nghìn tấn

Cung ngô nhập khẩu trong tháng 2 rất ít, nhiều nhất chỉ đạt khoảng 500 nghìn tấn

Nhà máy mua hàng xa cầm chừng do chưa chắc chắn về triển vọng nhu cầu sau Tết

Nhà máy mua hàng xa cầm chừng do chưa chắc chắn về triển vọng nhu cầu sau Tết

Tồn kho ngô dự kiến giảm đi nhiều trong quý 1/2020

Tồn kho ngô dự kiến giảm đi nhiều trong quý 1/2020

Giá khô đậu tương miền Nam khó tăng mạnh do nhu cầu của các nhà máy TATS vẫn yếu

Giá khô đậu tương miền Nam khó tăng mạnh do nhu cầu của các nhà máy TATS vẫn yếu

Nhập khẩu ngô tháng 12 vẫn khá nhiều, đạt khoảng 930 nghìn tấn

Nhập khẩu ngô tháng 12 vẫn khá nhiều, đạt khoảng 930 nghìn tấn

Trong tháng 11, lượng ngô nhập về của thương mại khá nhiều nên giá ngô sẽ chịu sức ép giảm giá khá lớn trong tháng này

Trong tháng 11, lượng ngô nhập về của thương mại khá nhiều nên giá ngô sẽ chịu sức ép giảm giá khá lớn trong tháng này

Theo thống kê của AgroMonitor, trong tháng 11, nhập khẩu ngô về Việt Nam có thể đạt hơn 1,4 triệu tấn

Theo thống kê của AgroMonitor, trong tháng 11, nhập khẩu ngô về Việt Nam có thể đạt hơn 1,4 triệu tấn

Giao dịch ngô giao tháng 11/12 khá yếu, nhà máy chưa mua do tồn kho vẫn còn nhiều, nhà máy nhỏ mua cầm chừng, sản xuất đến đâu mua đến đó bởi sản lượng giảm mạnh

Giao dịch ngô giao tháng 11/12 khá yếu, nhà máy chưa mua do tồn kho vẫn còn nhiều, nhà máy nhỏ mua cầm chừng, sản xuất đến đâu mua đến đó bởi sản lượng giảm mạnh

Lượng tàu ngô Brazil về miền Nam nhiều hơn trong 10 ngày cuối tháng 10, nên giá ngô Brazil có thể ổn định ở mức hiện nay hoặc giảm nhẹ một chút

Lượng tàu ngô Brazil về miền Nam nhiều hơn trong 10 ngày cuối tháng 10, nên giá ngô Brazil có thể ổn định ở mức hiện nay hoặc giảm nhẹ một chút

Giá ngô thế giới tăng có thể ảnh hưởng đến hàng giao xa, còn hàng giao ngay là tương đối khó bởi cung nhập khẩu vẫn về nhiều

Giá ngô thế giới tăng có thể ảnh hưởng đến hàng giao xa, còn hàng giao ngay là tương đối khó bởi cung nhập khẩu vẫn về nhiều

Lượng ngô nhập về trong tháng 10 và tháng 11 vẫn tương đối lớn, đều đạt hơn 1 triệu tấn

Lượng ngô nhập về trong tháng 10 và tháng 11 vẫn tương đối lớn, đều đạt hơn 1 triệu tấn

Do tàu ngô Brazil dồn về nhiều trong cuối tháng 9 nên giá ngô Brazil tại miền Nam có thể tiếp tục dao động ở mức thấp trong ngắn hạn

Do tàu ngô Brazil dồn về nhiều trong cuối tháng 9 nên giá ngô Brazil tại miền Nam có thể tiếp tục dao động ở mức thấp trong ngắn hạn

Trong tháng 10, nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam có thể đạt từ 490-537 nghìn tấn

Trong tháng 10, nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam có thể đạt từ 490-537 nghìn tấn

Lượng khô đậu tương nhập khẩu về trong tháng 10 có thể đạt trên 524 nghìn tấn

Lượng khô đậu tương nhập khẩu về trong tháng 10 có thể đạt trên 524 nghìn tấn

Nguồn cung ngô nhập khẩu trong tháng 9 quá nhiều, đạt hơn 1,9 triệu tấn nên giá ngô khó có thể tăng mạnh

Nguồn cung ngô nhập khẩu trong tháng 9 quá nhiều, đạt hơn 1,9 triệu tấn nên giá ngô khó có thể tăng mạnh

Áp lực nguồn cung ngô về nhiều trong tháng 9 có thể khiến giá ngô bán nội địa giảm thêm

Áp lực nguồn cung ngô về nhiều trong tháng 9 có thể khiến giá ngô bán nội địa giảm thêm

Chính quyền Trump lên kế hoạch cho một gói hỗ trợ khổng lồ cho các nhà sản xuất ethanol

Chính quyền Trump lên kế hoạch cho một gói hỗ trợ khổng lồ cho các nhà sản xuất ethanol

Lượng khô đậu tương dự kiến về Việt Nam trong tháng 9 giảm 11,8% so với tháng 8

Lượng khô đậu tương dự kiến về Việt Nam trong tháng 9 giảm 11,8% so với tháng 8

Lương ngô nhập về Việt Nam trong tháng 9 đạt khoảng 1,66 triệu tấn

Lương ngô nhập về Việt Nam trong tháng 9 đạt khoảng 1,66 triệu tấn