Hotline: 0982.425.489
 

Đồ thị thị trường

Tiến độ xuất khẩu khô đậu tương của Brazil đến tháng 11/2019

Tiến độ xuất khẩu đậu tương của Brazil đến tháng 11/2019

Tiến độ xuất khẩu ngô của Brazil đến tháng 11/2019

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 04/12/2019

Tiến độ gieo trồng đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 04/12/2019

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 27/11/2019

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 27/11/2019

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 đến 27/11/2019

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 13/11/2019

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 13/11/2019

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 đến 13/11/2019

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 6/11 đạt 2.9 triệu tấn, gấp 5.7 lần so với cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 6/11 đạt 12.5 triệu tấn, gấp 2.74 lần so với cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 lũy kế tính đền 6/11 đạt 7,95 triệu tấn, tăng nhẹ so với 7,02 triệu tấn cùng kỳ năm trước

Tiến độ gieo trồng đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 13/11/2019

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 13/11/2019

(24/10-30/10): Thị trường khô đậu tương vẫn ảm đạm, giá khô đậu tương giao ngay miền Nam giảm

(24/10-30/10): Giá ngô giảm cả hai miền do tàu dồn về nhiều, chỉ trong hai ngày 29-30/10 đã có 6 tàu về cảng miền Bắc

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 tính đến 23/10 đạt 34,6% trên tổng số 6,4 triệu ha ước tính

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 lũy kế tính đến 9/10 đạt 10,74 triệu tấn, gấp hơn 2,5 lần so với cùng kỳ niên vụ trước