Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá đậu tương nhập khẩu ngày 8/10 tại cảng Hải Phòng: Giá ổn định

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 8/10/2019

Đvt: USD/tấn

 

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

ĐẬU TƯƠNG

Hải Phòng – đậu tương loại 1 Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 11

393

390

Giao dịch ít

Hải Phòng – đậu tương loại 2 Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 11

384

381

Giao dịch ít

Tin miễn phí