Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá DDGS Mỹ nhập khẩu ngày 8/10 tại cảng HCM: Giá ổn định

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

DDGS

HCM – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 11

227

224

Giao dịch ít

Tin miễn phí