Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá ngô nhập khẩu ngày 19/9/19 - Giá chào ngô CNF tiếp tục giữ ở mức cao

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 19/9/2019

Đvt: USD/tấn

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

NGÔ

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

201-202

199-200

Giao dịch khá nhiều

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

198-199

196-197

Giao dịch khá nhiều

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

202-206

200-201

Giao dịch ít

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

199-203

197-198

Giao dịch ít

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 1

206-209

203-204

Giao dịch ít

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 1

203-206

200-201

Giao dịch ít

Tin miễn phí