Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá nhập khẩu DDGS tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 22/8/2019

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 22/8/2019

Đvt: USD/tấn

 

DDGS

Hải Phòng – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 10

223

220-221

Giao dịch ít

HCM – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 10

221

218-219

Giao dịch ít

Hải Phòng – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 11

225

222-223

Giao dịch ít

HCM – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 11

223

220-221

Giao dịch ít

 

Tin miễn phí