Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 10/7/2018

Giá chào nhập khẩu ngô giảm theo đà giảm của giá thế giới

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

10/07

09/07

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

210

211

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

207

208

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10/11/12

215

217

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10/11/12

212

214

 

Tin miễn phí