Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 13/07/2018

Giá chào nhập khẩu ngô tăng nhẹ so với hôm 12/07

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

13/07

12/07

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

210

209

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

207

206

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10/11/12

215

214

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10/11/12

212

211

 

Tin miễn phí