Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 9/7/2018

Giá chào nhập khẩu ngô tăng nhẹ

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

09/07

06/07

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

211

208

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

208

205

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10/11/12

217

214

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10/11/12

214

211

 

Tin miễn phí