Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 15/8/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 15/8/2019

Đvt: USD/tấn

NGUYÊN LIỆU

Giá chào

Giá giao dịch thực tế

Ghi chú

NGÔ

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

197-199

194-195

Giao dịch khá sôi động

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

194-196

191-192

Giao dịch khá sôi động

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

200-202

197-198

Giao dịch ít

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

197-199

194-195

Giao dịch ít

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

203-205

-

Hầu như chưa có giao dịch

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

198-200

-

Hầu như chưa có giao dịch

Tin miễn phí