Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 2/8/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

Đvt: USD/tấn

NGUYÊN LIỆU

2/8

1/8

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

204

206

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

201

203

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

204

206

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

201

203

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

208

210

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

205

207

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

212

214

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

209

211

Tin miễn phí