Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 20/8/2019

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 20/8/2019

Đvt: USD/tấn

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

NGÔ

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

196-198

193-194

Giao dịch khá nhiều

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

193-195

190-191

Giao dịch khá nhiều

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

199-202

196-197

Giao dịch khá nhiều

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

196-199

193-194

Giao dịch khá nhiều

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

202-204

-

Hầu như chưa có giao dịch

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

199-201

-

Hầu như chưa có giao dịch

Tin miễn phí