Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 21/8/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

21/8

20/8

Ghi chú

Ngô: giá ngô bật tăng nhẹ trở lại nhờ sự hỗ trợ từ lực mua kỹ thuật từ thị trường và việc không chắc chắn về viễn cảnh năng suất ngô tại Mỹ.

Mỹ - CBOT

142,7

141,5

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

145,7

145,1

Kỳ hạn tháng 12/2019

Brazil – BMF

149,8

149,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil – BMF

153,6

152,5

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina – FOB

156,0

146,0

Kỳ hạn tháng 8-9/2019

Argentina – FOB

163,0

152,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ tăng theo đà tăng của ngô và đậu tương.

Mỹ - CBOT

169,9

169,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

172,0

171,4

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

239,0

241,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

193,0

195,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Tin miễn phí