Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 8/8/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

Đvt: USD/tấn

NGUYÊN LIỆU

8/8

7/8

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

206

206

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

203

203

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

206

206

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

203

203

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

210

210

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

207

207

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

215

215

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

212

212

Tin miễn phí