Hotline: 0982.425.489
 

Công nghệ giống kháng sâu - khắc tinh của sâu keo mùa thu

Giải pháp giống ngô kháng sâu của Công ty Bayer giúp nông dân bảo vệ 95% năng suất ngô khỏi dịch sâu keo mùa thu, từ đó tăng lợi nhuận trung bình hơn 11 triệu đồng so với sử dụng giống thường.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí