Hotline: 0982.425.489
 

Giá cám khô giảm hôm đầu tuần nhưng sau đó nhóng nhẹ trở lại

Đồ thị giá cám gạo tại Sa Đéc và Cái Bè (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí