Hotline: 0982.425.489
 

Giá đậu tương CBOT ngày 7/11: Tăng mạnh sau phiên giảm điểm nhờ thông tin tích cực từ đàm phán Mỹ - Trung

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

7/11

6/11

Ghi chú

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương CBOT quay đầu tăng mạnh sau hai phiên giảm nhờ thông tin tích cực từ báo cáo doanh số xuất khẩu và đàm phán thương mại Mỹ-Trung nhiều dấu hiệu khả quan.

Mỹ - CBOT

344,1

340,8

Kỳ hạn tháng 1/2020

Mỹ - CBOT

348,6

345,6

Kỳ hạn tháng 3/2020

Brazil - BMF

344,1

340,8

Kỳ hạn tháng 1/2020

Brazil - BMF

348,6

345,7

Kỳ hạn tháng 3/2020

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

336,9

329,5

Kỳ hạn tháng 12/2019

Mỹ - CBOT

342,9

336,2

Kỳ hạn tháng 3/2020

Tin miễn phí