Hotline: 0982.425.489
 

Giá đậu tương CBOT tiếp tục tăng nhẹ

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tiếp tục tăng nhẹ nhờ tác động tích cực từ gói hỗ trợ 12 tỷ USD của chính phủ Mỹ.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

25/07

24/07

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng điểm trở lại do thời tiết khô hạn đang diễn ra tại vùng Trung Tây nước Mỹ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây ngô.

Mỹ - CBOT

141.4

138.6

Kỳ hạn tháng 9/2018

Mỹ - CBOT

146.9

144.1

Kỳ hạn tháng 12/2018

Brazil – BMF

-

174.4

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

-

182.0

Kỳ hạn tháng 11/2018

Argentina – FOB

170.0

166.0

Kỳ hạn tháng 7

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT cũng có xu hướng tăng do lo ngại sản lượng sụt giảm tại châu Âu và biển Đen. Ngoài ra, năng suất lúa mỳ đỏ cứng mùa xuân của Mỹ có thể cũng không đạt được như kỳ vọng trước đó.

Mỹ - CBOT

199.4

187.5

Kỳ hạn tháng 9/2018

Mỹ - CBOT

206.4

194.4

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

240.0

240.0

Kỳ hạn tháng 7

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tiếp tục tăng nhẹ nhờ tác động tích cực từ gói hỗ trợ 12 tỷ USD của chính phủ Mỹ.

Mỹ - CBOT

316.2

315.3

Kỳ hạn tháng 8/2018

Mỹ - CBOT

318.2

317.2

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

386.0

386.0

Kỳ hạn tháng 7

Brazil - BMF

-

315.3

Kỳ hạn tháng 8/2018

Brazil - BMF

-

317.3

Kỳ hạn tháng 9/2018

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

363.8

362.6

Kỳ hạn tháng 8/2018

Mỹ - CBOT

363.2

361.6

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

376.0

374.0

Kỳ hạn tháng 7

 

Tin miễn phí