Hotline: 0982.425.489
 

Giá đậu tương CBOT tiếp tục tăng nhẹ

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tiếp tục tăng nhẹ nhờ tác động tích cực từ gói hỗ trợ 12 tỷ USD của chính phủ Mỹ.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí