Hotline: 0982.425.489
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 26/7/2018

Giá khô đậu tương Argentina miền Bắc giảm trở lại mức 10.350 đồng/kg

Nguồn gốc

26/7

25/7

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 7/8

10.350/10.350

10.350/10.350

Tin miễn phí