Hotline: 0982.425.489
 

Giá khô đậu tương không có nhiều biến động, thương mại chủ yếu trả hợp đồng còn giao dịch mới khá ít

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí