Hotline: 0982.425.489
 

Giá khô đậu tương không có nhiều biến động, thương mại chủ yếu trả hợp đồng còn giao dịch mới khá ít

Tuần này giá khô đậu tương không có nhiều biến động, thương mại chủ yếu trả hợp đồng còn giao dịch mới khá ít.

Đồ thị giá khô đậu tương bán tại cảng miền Bắc và miền Nam (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor 

Tin miễn phí