Hotline: 0982.425.489
 

Giá lúa mỳ CBOT có phiên giảm khá mạnh

Giá lúa mỳ CBOT giảm phiên thứ 2 liên tiếp do áp lực cạnh tranh nguồn cung dồi dào của thị trường thế giới. Trong báo cáo cung cầu ngũ cốc hôm 12/01, USDA cũng đã điều chỉnh tăng dự báo đối với cả sản lượng và tồn kho cuối niên vụ 2015/15 của thế giới.

1- Giá ngô và lúa mỳ thế giới (USD/tấn)

Ngô

Lúa mỳ

Thị trường

Loại giá

14/01

13/01

12/01

Thị trường

Loại giá

14/01

13/01

12/01

Mỹ

CBOT T3/2016

140.9

140.9

140.4

Mỹ

CBOT T3/2016

172.2

175.6

176.8

Mỹ

CBOT T5/2016

142.7

142.9

142.6

Mỹ

CBOT T5/2016

174.2

177.3

178.7

Giá lúa mỳ CBOT giảm phiên thứ 2 liên tiếp do áp lực cạnh tranh nguồn cung dồi dào của thị trường thế giới. Trong báo cáo cung cầu ngũ cốc hôm 12/01, USDA cũng đã điều chỉnh tăng dự báo đối với cả sản lượng và tồn kho cuối niên vụ 2015/15 của thế giới.

 2- Giá đậu tương và khô đậu tương thế giới (USD/tấn)

Đậu tương

Khô đậu tương

Thị trường

Loại giá

14/01

13/01

12/01

Thị trường

Loại giá

14/01

13/01

12/01

Mỹ

CBOT 3/2016

324.2

323.3

321.3

Mỹ

CBOT 3/2016

302.3

303.7

303.9

Mỹ

CBOT 5/2016

324.4

323.9

322.3

Mỹ

CBOT 5/2016

305.4

306.4

306.2

Tin miễn phí