Hotline: 0982.425.489
 

Giá lúa mỳ CBOT tăng phiên thứ 4 liên tiếp

Giá lúa mỳ CBOT tăng phiên thứ 4 liên tiếp do: (1) Thời tiết băng giá tại khu vực Đông Âu có thể gây thiệt hại cho cây trồng lúa mỳ; (2) Nga có thể sẽ áp thuế xuất khẩu cho lúa mỳ nhằm làm chậm lại lượng hàng xuất của nước này, bảo vệ cho tiêu dùng nội địa; (3) Nông dân Canada có thể sẽ cắt giảm diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ xuân.

1- Giá ngô và lúa mỳ thế giới (USD/tấn)

Ngô

Lúa mỳ

Thị trường

Loại giá

26/01

25/01

22/01

Thị trường

Loại giá

26/01

25/01

22/01

Mỹ

CBOT T3/2016

145.3

145.5

145.7

Mỹ

CBOT T3/2016

178.1

176.9

174.7

Mỹ

CBOT T5/2016

147.4

147.5

147.5

Mỹ

CBOT T5/2016

180.0

178.8

176.4

Giá lúa mỳ CBOT tăng phiên thứ 4 liên tiếp do: (1) Thời tiết băng giá tại khu vực Đông Âu có thể gây thiệt hại cho cây trồng lúa mỳ; (2) Nga có thể sẽ áp thuế xuất khẩu cho lúa mỳ nhằm làm chậm lại lượng hàng xuất của nước này, bảo vệ cho tiêu dùng nội địa; (3) Nông dân Canada có thể sẽ cắt giảm diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ xuân.

2- Giá đậu tương và khô đậu tương thế giới (USD/tấn)

Đậu tương

Khô đậu tương

Thị trường

Loại giá

26/01

25/01

22/01

Thị trường

Loại giá

26/01

25/01

22/01

Mỹ

CBOT 3/2016

322.0

323.5

322.0

Mỹ

CBOT 3/2016

297.6

300.4

296.0

Mỹ

CBOT 5/2016

322.8

323.9

322.3

Mỹ

CBOT 5/2016

300.1

302.8

298.7

Tin miễn phí