Hotline: 0982.425.489
 

Giá lúa mỳ tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 19/8/2019

Bảng giá lúa mỳ bán nội địa ngày 19/8/2019 (đồng/kg)

NGUYÊN LIỆU

Giá chào bán

Giá giao dịch thực tế

Ghi chú

Cái Lân- lúa EU - giao tháng 9/10

6.050

5.900-5.950

Giao dịch ít

Vũng Tàu – lúa EU - giao tháng 9/10

6.000

5.850-5.900

Giao dịch ít

Hải Phòng- lúa Úc - giao tháng 9/10

6.450

6.350-6.400

Giao dịch ít

HCM – lúa Úc - giao tháng 9/10

6.400

6.300-6.350

Giao dịch ít

Tin miễn phí