Hotline: 0982.425.489
 

Giá lúa mỳ Úc tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 11/9/2019

Bảng giá lúa mỳ Úc bán nội địa ngày 11/9/2019 (đồng/kg)

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

GIÁ GIAO DỊCH NỘI ĐỊA NGÀY 11/9/2019

 

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO BÁN

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

LÚA MỲ:

Hải Phòng- lúa Úc - giao tháng 9/10

6.400

6.300-6.350 

Giao dịch ít

HCM – lúa Úc - giao tháng 9/10

6.350

6.250-6.300 

Giao dịch ít

 

Tin miễn phí