Hotline: 0982.425.489
 

Giá ngô bán nội địa ngày 1/10/19 – Tại Xuân Mai – Giá ổn định

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

GIÁ GIAO DỊCH NỘI ĐỊA NGÀY 1/10/2019 (Cập nhật lúc 11h)

Đvt: đồng/kg; hàng xá lên xe kho người bán/cảng

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO BÁN

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

Xuân Mai – ngô nội địa – ngô sấy

5.400-5.700

5.400-5.700

Ngô về nhà máy nhiều, toàn bộ là hàng loại 2

Tin miễn phí