Hotline: 0982.425.489
 

Giá Ngô CNF về Việt Nam cho hàng ship 10/11/12 vẫn duy trì ở mức 195/200 USD/tấn khi nhu cầu tiêu thụ Ngô cho mảng gia cầm tốt hơn có thể tạo đà đi lên cho giá ngô nội địa trong những tháng cuối năm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí