Hotline: 0982.425.489
 

Giá ngô giao ngay miền Nam tiếp tục giảm khá mạnh do áp lực hàng dồn về nhiều

Giá ngô giao ngay miền Nam tiếp tục giảm khá mạnh do áp lực hàng dồn về nhiều

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí