Hotline: 0982.425.489
 

Giá ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 15/8/2019

Bảng giá ngô bán nội địa ngày 15/8/2019 (đồng/kg)

NGUYÊN LIỆU

Giá chào bán

Giá giao dịch thực tế

Ghi chú

Cái Lân - ngô Argentina –giao 1-20/8

5.800

5.780-5.800

Chủ yếu giao dịch bán lẻ

Cái Lân - ngô Argentina –giao sau 20/8

5.350-5.400

5.300 (-50)

Giao dịch ít

Cái Lân - ngô Argentina –giao tháng 9

5.250 (-50) 

5.100 (-50)

Nhà máy hỏi giá nhiều hơn

Cái Lân - ngô Argentina –giao tháng 10

5.150-5.200 (-50) 

5.000-5.050 (-50)

Nhà máy hỏi giá nhiều hơn

Cái Lân - ngô Argentina –giao tháng 11/12

5.100-5.150 (-50) 

4.900-4.950 (-50) 

Giao dịch ít

Vũng Tàu - ngô Argentina – giao nửa đầu tháng 8

5.700

5.670

Chủ yếu giao dịch bán lẻ

Vũng Tàu - ngô Argentina –giao nửa sau tháng 8

5.300-5.400

5.200-5.300 (-50)

Giá giảm nhiều hơn về cuối tháng 8

Vũng Tàu - ngô Argentina – giao tháng 9

5.150-5.200 (-50) 

5.000-5.050 (-50)

Nhà máy hỏi giá nhiều hơn

Vũng Tàu - ngô Argentina – giao tháng 10

5.000-5.100 (-50)

4.900-4.950 (-50)

Nhà máy hỏi giá nhiều hơn

Vũng Tàu - ngô Argentina – giao tháng 11/12

4.900-5.000 (-50)

4.850 (-50)

Giao dịch ít

Sơn La – ngô nội địa – ngô sấy

5.600-5.700

5.600-5.700

Giao dịch bán lẻ nội vùng

Đắc Lắc – ngô nội địa – ngô sấy

-

-

 

Tin miễn phí