Hotline: 0982.425.489
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 24/6-28/6

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.700-5.750/5.700-5.750/5.400-5.450

5.650/5.600-5.650/5.400

Vũng Tàu – Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.450-5.480/5.400-5.450/5.350-5.400

5.370-5.400/5.370/5.300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí