Hotline: 0982.425.489
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 25/6-29/6

Giá ngũ cốc và hạt thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

28/06

27/06

26/06

25/06

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

135.8

138.7

138.7

137.9

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

139.4

142.4

142.2

141.5

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

159.4

158.3

161.7

163.2

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

158.6

157.5

158.9

160.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

159.0

-

163.0

168.0

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

176.1

176.1

172.5

175.1

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

177.6

179.5

177.5

180.2

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

253.0

-

257.0

260.0

Kỳ hạn tháng 6

Đậu tương

Mỹ - CBOT

316.4

318.7

318.6

321.3

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

318.4

320.8

320.8

323.3

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

376.0

-

381.0

385.0

Kỳ hạn tháng 6

Brazil - BMF

316.5

318.8

318.7

321.3

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

318.5

320.8

320.8

323.3

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

365.4

368.1

367.9

367.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

364.6

366.4

366.9

367.7

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

375.0

-

373.0

375.0

Kỳ hạn tháng 6

 

Tin miễn phí