Hotline: 0982.425.489
 

Hạn hán tiếp tục lan rộng tại Argentina

Theo một nghiên cứu của Viện Công nghệ Nông nghiệp Quốc gia Argentina (INTA), điều kiện hạn hán tiếp tục mở rộng ở một số khu vực nhất định của các tỉnh Buenos Aires, La Pampa, Cordoba và Santa Fe. Ở phía nam Cordoba, việc trồng ngô thực tế đã dừng chờ mưa. Ở Buenos Aires, việc trồng ngô cũng đang bị trì hoãn.

Tin miễn phí