Hotline: 0982.425.489
 

Lượng Ngô nhập khẩu về Việt Nam 6 tháng đầu năm đạt 4,4 triệu tấn, trong đó lượng về miền Nam chiếm 58,4% (nghìn tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí