Hotline: 0982.425.489
 

Lượng Ngô nhập khẩu về Việt Nam trong giai đoạn nửa đầu tháng 6 khá ít ở cả hai miền nên nhiều bên có kho đang có xu hướng trữ hàng lại

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí