Hotline: 0982.425.489
 

Lượng ngô xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2018 – 2019 (cập nhật tháng 9/2019) (tấn)

Số liệu tổng hợp từ AgroMonitor cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2019, lượng ngô xuất đi của Việt Nam đạt 249,2 nghìn tấn, tăng 41,52% so với cùng kỳ 9 tháng năm 2018.

Biểu đồ: Lượng ngô xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2018 – 2019 (cập nhật tháng 9/2019) (tấn)

Tin miễn phí